Popis novih funkcionalnosti i ispravaka

Hivergen ažuriranja

7.0.5. -> 6.9.0.

Verzija 7.0.5

 • Implementirana nova opcija „Suma troškova“ na opisnom polju mjesto troška
 • Omogućeno vraćanje obrisanih dinamičkih predmeta
 • Implementirana opcija opunomoćenik
 • Za potpunu evidenciju poduzeća implementirana nova opcija unosa korisnika koji ne koriste Hivergen
 • Omogućeno skeniranje barkoda na dokumentima
 • Dodan filter Datum primitka/nastanka za urudžbene dokumente
 • Implementirano računanje i vrijeme u mjestu troška
 • Mogućnost slanja e-maila kod greške sa okidanjem sql stored procedure kod WF-a
 • Implementirana opcija prijenosa šifranata i partnera sa šiframa iz mjesta troška u predložak
 • Vizualne dorade u Hivergenu
 • Poboljšanje i ubrzavanje Hivergen sustava

Verzija 7.0.4

 • Implementirana opcija prikaza odjavljenih dokumenata i datoteka u izbornik Izvještaji.
 • Implementiran drag and drop višestrukih objekata u WF-u.
 • Nova opcija: Slanje WF dokumenta u neku drugu specifičnu točku.
 • Implementiran zapis u povijesti dokumenta.
 • Dodavanje search bara za pretraživanje korisnika kod “Prava korisnika”.
 • Omogućeno kopiranje korisnika prilikom kopiranja upravnih tijela i funkcija.
 • Ispravci i ubrzanja na samom sustavu Hivergen

Verzija 7.0.3

 • Implementirano dinamično slaganje filtera u BI izvještajima
 • BI izvještaji – Ispravljeno da se spremaju vrijednosti polja bez da se ne mora prvo zaklikatna neko drugo polje nakon izmjene
 • MojEračun dodan novi tip “eAvansnoPlačanje” kojeg koristi MER Srbija
 • Implementirani filteri za dokumente
 • Dodavanje trake za pretraživanje korisnika kod “Prava korisnika”
 • Unaprijeđeni digitalni potpisi , mogućnost potpisivanja dokumenta samo sa certifikatom.
 • Dodana mogućnost blokiranja mail notifikacija na razini pojedinog korisnika.
 • Mogućnost promjene veličine za više linijsko tekstualno polje
 • Ispravak kod indeksiranih akcija
 • WF zadaci – RAISE error dorada
 • Posloženo Listanje dokumenata tako da se mogu izlistati i prazne evidencije
 • Kod novog dokumenta se ne briše lista datoteka
 • ZupIT v2 servis implemetiran
 • Poboljšanje i ubrzanje Hivergen sustava

Verzija 7.0.2

 • Dodan gumb za brisanje slike potpisa i profilne slike
 • Implementirane dodatne maske za BI
 • Mogućnost dohvat .CSV datoteka s Weba Preko planera.
 • Omogućeno dodavanje opisa alata za opisna polja dokumenta
 • Mogućnost prebacivanja šifre partnera u TXT polje ako mu je zadano

Verzija 7.0.1

 • Omogućeno slanje predmeta drugim korisnicima unatoč dokumentima kod drugih korisnika.
 • Dodana opcija za uključivanje digitalnog potpisa preko tipa dokumenta.
 • Implementacija modula Moj-Eračun Srbija!
 • Dodana opcija za onemogućavanje uređivanja tipa dokumenta na webu
 • Implementirano osvježavanje prilagođenih zadataka na početnoj stranici nakon pregleda
 • Postavljeno da se datoteka može potpisati samo ako je listu odjavio trenutni korisnik
 • Vizualne dorade ikona u Hivergenu

Verzija 7.0.0

 • Potpuno obnovljen vizualni identitet Hivergena
 • Nova početna stranica koja je prilagodljiva potrebama korisnika
 • Pozadinska poboljšanja sustava – prelazak na nove kontrole
 • Izjednačavanje sustava s novom uredbom (GDMS)
 • Omogućen rad sa samo jednom pisarnicom (GDMS)
 • GUID, potvrda dokumenta, dokument oznake i barkodovi – mogućnost ispisa u predložak
 • Implementirana mogućnost postavljanja vizualnih potpisa na poziciju koju korisnik sam bira
 • CSV import – dohvat datoteka s Web lokacije koja nije zaštićena
 • Razvijen RestAPI Servis za sinkronizaciju matičnih podataka (pošte, države, partneri, šifranti, …), dokumenata i datoteka
 • Nadograđena opcija međuzavisnosti dokumenata – dodana mogućnost filtriranja brojeva, datuma i vremena unutar zadanih okvira
 • Implementirani ispravci za prelazak s HRK na EUR
 • Dodana mogućnost matričnog unosa klasifikacijskih oznaka u GDMS-u
 • Dorađena mogućnost analiziranja podtijekova
 • ZupIT dorađen prema promjenama na postojećem servisu
 • Omogućena tečajna lista (GDMS)
 • Ispis za formate veće od A3 formata – prilagođen broj akta/pismena prema veličini stranice
 • Poboljšanje i ubrzanje sustava

Verzija 6.9.9

 • Dodano digitalno potpisivanje sa fizičkim potpisom te vizualno stavljanje potpisa na bilo kojem mjestu u PDF-u
 • Implementirana Libusoft sinkronizacija dokumenata i podataka
 • Nadograđena opcija međuzavisnosti dokumenata – dodana mogućnost filtriranja brojeva, datuma i vremena unutar zadanih okvira
 • Dodana mogućnost analiziranja dokumenata u podtijekovima WF-a
 • Tečajna lista za GDMS
 • Grupiranje i sortiranje dokumenata u GDMS-u
 • Dodana mogućnost slanja predmeta dodatnim osobama bez da se predmet ukloni osobama kod kojih se trenutno nalazi
 • Omogućeno ispisivanje višestrukih potpisa u predložak
 • Informiranje po unesenoj korisničkoj napomeni
 • Naziv dokumenta može biti samo za čitanje
 • Poboljšanja i ubrzanja Hivergen sustava

Verzija 6.9.8

 • Novo opisno polje „Vrijeme“
 • Implementirano slanje više akata u jednoj pošiljci (Izlazna pošta)
 • Implementirana mogućnost postavljanja višestrukih šifranata i partnera iz tablice u predložak
 • Implementirana mogućnost ispisa datuma na postojeće PDF dokumente kod slanja specifikacija
 • Omogućeno dodavanje i pregled potpisa na prilozima u pdf formatu na novokreiranim dokumentima te dodavanje naknadnih potpisa na postojećim.
 • Omogućen uvid svih detalja iz opisnog polja „Mjesto troška“ kada je dokument korisniku dostupan samo za pregled
 • Nadograđen tijek dokumenta za urudžbene dokumente
 • Kod interakcije podataka implementirana mogućnost filtriranja multiselect vrijednosti te mogućnost filtriranja ostalih opisnih polja zavisno i opisnom polju „Organizacijska jedinica“
 • Ubrzanje Hivergen sustava (Dohvat primljenih i poslanih dokumenta, izvoz podataka u Excel, upis vrijednosti u opisno polje „Distribucijska lista“,…)
 • Podignuta sigurnosna politika Hivergena te implementirana nova sigurnosna politika za WEB aplikaciju.
 • Kod multi-server konfiguracija administratoru omogućen pregled loga za svaku konfiguraciju zasebno

Verzija 6.9.7

 • Uredniji informativni prikaz teksta kod zadataka.
 •  Mogućnost uvjetovanja u procesu s opcijom “DateIsDifferent” te je sada moguće postaviti ispravan uvjet kako bi dokument prošao kroz proces
 •  Prava za dodavanje šifranata rade na GDMS-u na isti način kao i na DMS-u.
 • U filter kod pretraživanja korisnika dodana mogućnost pregleda po izbrisanim/neaktivnim korisnicima.
 • Implementirane zvjezdice (*) za obavezna polja unutar akcija u zadatku za korisnike čak i ako nisu obavezna pri unosu
 •  Dorada Web zahtjeva po pitanju dodatnih podataka za web korisnika i sigurnosti. Dodana mogućnost objavljivanja željenih akata. Opcija da se zahtjevi mogu spremati. Zahtjevi mogu imati upute u PDF-u. Automatsko brisanje pogrešno kreiranog zahtjeva.
 • Mogućnost da se pri odabiru partnera u dokumentu dodatno polje partnera koje je tip korisnik prenosi u drugo polje tipa korisnik kao zadana vrijednost.
 • Radni sati – ukoliko je netko drugi otvorio RN onda javi info poruka da se sati ne budu upisali u dokument. I dalje se spreme radni sati korisniku, ali ne i u dokument polje predviđeno za to.
 •  Kreirana mogućnost da odabrane vrijednosti višestrukog polja tipa Korisnik u dokumentu roditelj filtriraju jednostruku kontrolu tipa korisnik u dokumentu dijete tako da su samo one moguće za odabir. Vrijedi za dokumente i zadatke.
 •  Dodana mogućnost dodavanja višestrukih vrijednosti (šifranti, partneri) u tablice. Dodavanje vrijedi i ako se uređuje direktno u tablici ili zasebno u posebnoj formi.
 •  Posloženo filtriranje korisnik polja .. postoje dvije mogućnosti. Jedna je da se filtrira po radnim grupama. Druga je dok se odabere *Moja Organizacijska jedinica gdje se prikazuju samo korisnici iz organizacijske jedinice prijavljenog korisnika.
 •  Omogućena promjena roka izvršenja u narudžbenicama prilikom uređivanja iste (ako korisnik na to ima pravo)
 •  Ispravci i ubrzanja na samom sustavu Hivergen

Verzija 6.9.6

 • Implementirana nova sigurnosna politika Hivergena
  • Kod dodavanja novih korisnika ili kod promjene lozinke za postojeće korisnike moguće je definirati minimalni broj znakova koji lozinka mora sadržavati, s time da taj minimalni broj znakova ne može biti manji od 6 (šest).
  • Određivanje broja uvjeta koji lozinka mora ispunjavati, neovisno o tome koji će to uvjeti biti.
   • Veliko slovo
   • Malo slovo
   • Broj
   • Specijalni znak
  • Rok trajanja lozinke može biti definiran od strane administratora, ali može biti i isključen za recimo male tvrtke kojima to ne treba. Rok trajanja je definiran u danima u opcijama aplikacije
  • Promjena lozinke u neku drugu ide obavezno uz uvjet da se upiše i postojeća lozinka. Ovo vrijedi kada si korisnik sam mijenja lozinku. Administrator korisniku može promijeniti lozinku bez da upisuje postojeću
  • Također korisnik kada mijenja lozinku, onda mu nova lozinka ne smije biti ista staroj lozinki.
  • Ukoliko je opcija „Rok trajanja“ lozinke uključena, sustav će pet dana prije isteka lozinke korisnika informirati da mu lozinka ističe i dati mu mogućnost promjene iste. U trenutku kada korisniku lozinka istekne, kod prve prijave sustav će prisiliti korisnika da si ju promijeni. Ukoliko to ne učini, Hivergen će mu se automatski ugasiti.
 • Implementirana mogućnost oblikovanja teksta kod postavljanja zadataka (boldanje, podcrtavanje, boja, font….) te se u tom istom obliku šalje i na mail. Ujedno je implementirano prilagođavanje veličine textboxa zadatka ovisno o unutarnjem tekstu.
 • Implementirana opcija ‘Uredi kao novi’ za Reporte i za DWH pakete. (Admin dio)
 • Implementirano sortiranje korisnika u formi radne grupe prema imenu uzlazno i silazno na klik stupca.
 • Implementirano zasebno prikazivanje šifre u koloni za vezane Dokumente te se šifra može koristiti u izvozu preko excela.
 • Implementirana mogućnost dodavanja ISO dokumenata na način kao i za ostale dokumente.
 • Implementirana mogućnost da se kod definiranja interakcija dokumenti mogu filtrirati zavisno o definicji (tipu).
 • Omogućeno korištenje multiselect šifranata, korisnika i partnera kod slanja podataka dokumenta u zadatak (uključeno sa opcijom slanja istih sa šifrom).
 • Omogućeno kopiranje Outlook privitka direktno u Hivergen klijent pomoću CTRL+V.
 • Onemogućeno uređivanje Poslanih dokumenata u bilo kojem slučaju.
 • Onemogućeno prikazivanje neaktivnih šifranata kod interakcije podataka.
 • Uvedena kontrola za provjeru duplih imena radnih grupa.
 • Dorađene indeksirane akcije kod postavljanja tijeka dokumenta. Omogućeno da je jedno stanje indeksirano dok su ostala većeg prioriteta.
 • Ubrzanja kod uvoza e-računa.

Verzija 6.9.5

 • Dodana mogućnost da dokumenti koji su završili svoj tijek na desni klik imaju opciju prikaza povijesti “Tijeka dokumenta”.
 • Implementirana opcija filtriranja korisnika u opisnom polju tipa „Korisnik“ po radnim grupama
 • Implementiran novi način unosa tablice unutar tablice u predložak ukoliko sadrži samo jedan stupac
 • Kod izvršenja zadataka implementirana kontrola pomoću koje korisnik dobije točnu informaciju zašto ne može izvršiti određeni zadatak.
 • Onemogućena mogućnost spremanja i izmjenjivanja dokumenta koji dođe porukom ili preko previewa u porukama.
 • Implementiran novi način horizontalnog skrolanja u Reporting modulu. Prvi je potreban ukoliko je prvi stupac prevelik pa se ne može vidjeti desna strana, dok je drugi način potreban ukoliko se želi imati fiksiran prvi stupac.
 • Dodana mogućnost uključivanja/isključivanja opcije keširanja podataka u opcijama aplikacije
 • Ubrzanje opisnog polja tipa Partner. Pogotovo se to osjeti kada korisnik ima puno partnera.

Verzija 6.9.4

 • Ubrzanje sustava kod spremanja evidencija te listanje i otvaranje dokumenta kod pretraživanja.
 • Implementiran prikaz povijesti Partnera na desni klik te implementirana opcija filtriranja korisnika kod forme za odabir korisnika.
 • Implementirana provjera duplih dokumenata (Eračuni, CSV i unos preko tablica) te zavisno o definiranim pravilima dokument se ne zapisuje te se sprema log o dokumentu.
 • Implementirano pamćenje sortiranja Partnera po korisniku u dokumentima i zadacima
 • Implementiran izvoz izvještaja sa više dijelova u MS Excel. Svaki odabrani dio se izvozi u zasebni list u istoj datoteci.

Verzija 6.9.3

 • Novi način automatskog uvoza podataka preko SQL tablica u vrijeme kojem korisniku najviše odgovara. Dobar i praktičan način kod uvoza podatka iz drugih sustava.
 • Implementirana je opcija za organiziranje uvjeta koji su postavljeni na polja za određenog korisnika ili radnu grupu. Opcija je potrebna da bi se uvjeti mogli kompleksnije povezati.
 • Implementirana mogućnost praćenja Partnera
 • Riješen problem nestajanja klizača na BI reportu kada je u stupcima dodano previše polja. Ujedno su ispravljene greške vezane uz filtere.
 • Rad na ubrzanju sustava.

Verzija 6.9.2

 • Slanje e-pošte s nezavršenim zadacima ima link do web-a i web zadataka. Time korisnik kada dobi poštu može direktno otvoriti zadatak na link bez da ga traži u Hivergenu. (ovo vrijedi ukuliko je instalirana WEB verzija Hivergena)
 • Svaki korisnik može po svojem izboru odrediti kuliko će zapisa učitati prilikom listanja dokumenata (pretraživanja)
 • Implementirana je mogućnost da svaki korisnik za sebe može definirati koji će mu se dokumenti automatski otvarati kod pretrage dokumenata. Da li će to biti „Svi“, „Arhivirani“ ili „Nisu arhivirani“.
 • Dohvat partnera po vrsti ukuliko postoji više partnera sa istim OIB-om
 • Izmjene na opisnom pulju tipa dokument:
  • Implementirana opcija „Uredi kao novi“ za dokumente
  • Implementirana mogu
  • nost ručnog podešavanja visine svakog opisnog pulja tipa dokumenti.
  • Sigurnosna pulitika u vezi promjena nad dokumentima
 • Omogućen prijenos pulja tipa partner – višestruki unos u predloške.
 • Dodana nova funkcionalnost kod dodavanja novog partnera preko dokumenta. Ako je predefinirana vrsta partnera onda se kod dodavanja povuće zadana vrsta partnera u novi zapis partnera.
 • Modul za izvještavanje – porađeno na dohvatu jako velikog skupa podataka
 • Povećanje sigurnosti po pitanju otvaranja dokumenata i zadataka na WEB djelu

Verzija 6.9.1.

 1. Direktno otvaranje i mogućnost uređivanja dokumenta u modulu za izvještavanje tako da se ne gubi vrijeme zatvaranja te pronalaska traženog dokumenta u samim dokumentima.
 2. Pulje korisnik (jednostruki odabir) prebačeno na novu kontrulu. Implementacijom nove kontrule, prije svega omogućeno je lakše i brže pretraživanje korisnika.