Hivergen DMS modul za upravljanje e-Računima

Već dugo razmišljate o automatizaciji likvidacije računa, ali ideja da se sve mora skenirati vas je odbijala? Sa sve većom popularnošću e-Računa većina računa može se automatski uvesti u sustav bez skeniranja.

Za tu namjenu razvili smo novi modul unutar Hivergen DMS sustava. Omogućujemo Vam jednostavnu izradu digitalne arhive svih e-Računa, kao i njihovo odobravanje, pretragu te elektroničko potpisivanje .

UVOZ I OVJERA e-RAČUNA

Sustav za upravljanje e-Računima koji omogućuje jednostavnu izradu digitalne arhive, pretragu, odobravanje, ovjeravanje i elektroničko potpisivanje svih e-Računa.

ZAPRIMANJE I UNOS: e-Račun se zaprima, popunjava i šalje u proces

ODGOVORNA OSOBA: e-Račun se automatski šalje odgovornoj osobi

ODLUKA O ODOBRENJU: Uprava dobiva e-Račun, odobrava ga i šalje u računovodstvo

RAČUNOVODSTVENA OBRADA: Računovodstvo obrađuje provjerene i potpisane račune

ARHIVA: e-Račun se arhivira u bazu

JEDNOSTAVNO UZ HIVERGEN: Za izradu kvalitetnih analiza poslovanja, upravljanje procesima i informacijama i jednostavno arhiviranje dokumentacije

Uvoz e-računa sa servisa Moj-eRačun i FINA e-Račun

  • Automatizirano spremanje e-Računa sa servisa Moj-eRačun i FINA e-Račun
  • Arhiva e-Računa
  • Jednostavnost i veća produktivnost korištenja Hivergen sustava
  • Prilagodba svakom poslovnom subjektu
  • Pristup e-Računima prema pravima korisnika
  • Efikasna pretraga e-Računa prema opisnim poljima
  • “Ured bez papira” – fluktuacija e-Računa kroz ured putem Hivergen sustava
  • Automatizacija tijeka procesa ovjere i obrade e-Računa
  • Mobilnost – pristup upravljanju putem pametnog telefona, tableta ili računala
  • Povezivanje sa ERP sustavom

Uvoz i ovjera e-Računa

Želite znati više?

Ukoliko Vas zanima sve vezano za uvoz i ovjeru e-Računa, slobodno nas kontaktirajte.

Svrha Hivergen sustava je brzi dolazak do informacija, kao i njihova jednostavna dostupnost.