Tvrtke danas raspolažu velikom količinom informacija i podataka, međutim ne znaju kako djelovati na te podatke da bi ih učinili korisnima.

Upravljanje informacijama i podacima u poslovanju, otvara potrebu za uvođenjem ERP sustava jer svaki odjel upravlja njima na drugačiji način. ERP je potreba svake firme i bez njega poslovanje nije ostvarivo. On mora omogućiti stabilno i brzo transakcijsko poslovanje (unos narudžbi kupca, narudžbenica dobavljača, vođenje skladišnih transakcija i računovodstveno knjiženje). Omogućava prikaz svih vrsta transakcija do najsitnijih detalja.

Bi rješenje

U osnovi, ERP mora omogućiti prikupljanje podataka.

Međutim, to u većini slučajeva nije ono što direktora poduzeća zanima. On želi imati pregledne analize troškova i prihoda tijekom određenog razdoblja, koliki je povrat od neke investicije te da li su se troškovi smanjili od zadnje uvedene promjene.

Potrebne su mu informacije na višoj razini.

Takve odgovore daje BI rješenje.


Bi i Erp

Prezentiranje podataka i jednostavan prikaz informacija je ono što svakoga zanima jer mu olaškava donošenje odluka i cjelokupan pregled poslovanja. ERP sustav nije stvoren za stvaranje analiza i upravljanje posjedovnim podacima. Ako se upustite u taj posao, generirati ćete još više Excel proračunskih tablica ili nejasnih upita te ste se neželjeno našli u začaranom krugu.

BI sustav je vaš mali pomoćnik koji je uvijek spreman kada Vam je potreban.

ERP će Vam zadržati organiziranost poslovanja i omogućiti povezivanje svih odjela poduzeća u jednu cjelinu, dok će Vam BI dati priliku da budete proaktivni i donesete prave odluke u pravo vrijeme.

ERP i BI najbolji prijatelji

S obzirom na različitost ova dva sustava, oni su usko povezani, dovoljno da su poduzeću potrebna oba. BI je vezan za ERP da bi preko njega uzimao potrebne podatke za prezentiranje na željeni način te će Vam dovesti sve informacije koje su važne u kratko vrijeme.

Ilustrirajmo!

Organizaciju koja koristi ERP sustav može predstavljati kuća bez fasade, i to na način da je izgrađena od mnogih manjih dijelova, cigle, crijepova, prozora i vrata. Radnici koji su radili na gradnji kuće, odlično su odradili svoj posao i svi dijelovi objedninjeni su u jednu cjelinu te je nastao funkcionalni objekt.

Tako je sastavljeno i poslovanje u jednom poduzeću, od manjih dijelova koji su pomoću ERP sustava integrirani u cjelinu i omogućuju transparentnost i lakoću poslovanja.

Ukoliko na svoju kuću stavite fasadu, smanjit ćete troškove za grijanje, hlađenje i riješiti probleme s vlagom. Kada povežemo to s poslovanjem, možete ga optimizirati, smanjiti troškove i povećati prihode – sve to koristeći dobar BI sustav: Hivergen.

Cijena kuće s fasadom je skuplja, no dugoročno gledano je svakako isplativija.