Procesno upravljanje i izvještavanje

 

gumiimpex, case study

 

Kvalitetan sustav za izvještavanje može uvelike unaprijediti poslovanje!

Gumiimpex GRP d.d. nastao je 1970. godine kao obrtničko vulkanizerska radionica. Iz obrtničke radionice upornim radom narasli su u organizaciju od 300 zaposlenih. Glavne djelatnosti firme su prodaja auto i teretnih guma, vulkanizerski servis, proizvodnja gumenih proizvoda i reciklaža starih guma.

PROBLEMATIKA

Izvještavanje

Širenjem poslovanja povećava se količina informacija s kojom treba upravljati. Izrada menadžerskih izvještaja trajala je predugo, a informacija nisu bile dostupne u trenutku donošenja odluke.

Cirkulacija informacija i dokumenata

Velika količina dokumenata koja svakodnevno ulazi u organizaciju i raspoređuje se po odjelima, nerijetko je vodila do gubitka dokumenata (računa, narudžbenica) što je stvaralo probleme u poslovanju.

sustav za izvještavanje, analiza, graf, izvještavanje

ZAHTJEVI

Sustav za izvještavanje

Izraditi izvještajni sustav dostupan korisnicima prema pravima pristupa: Uprava želi vidjeti usporedbu trenutnog i prethodnog mjeseca, voditelj komercijale želi vidjeti gdje se referenti nalaze u odnosu na plan, nabava želi analizirati RUC.

Digitalna baza dokumenata

Svi dokumenti na ulazu u organizaciju pretvoriti će se u digitalni oblik i kao takvi će cirkulirati između odjela i osoba. Osobe koje imaju prava pregleda svih dokumenata, u bilo kojem trenutku moći će doći do digitalne verzije dokumenta i vidjeti trenutni status. Zbog većeg broja dokumenata (oko 1000 mjesečno) treba omogućiti brzo slanje i potpisivanje dokumenata „one click“.

REZULTATI

Menadžerski izvještaji

Analizom baza podataka kreirani su izvještaji potrebni za svakodnevno poslovanje. Repozitorij izvještaja se stalno širi i dorađuju prema potrebi korisnika. Glavni cilj je ispunjen, a to je jednostavan dolazak do informacija u trenutku kada su potrebne.

sustav za izvještavanje, analiza, graf, izvještavanje

Digitalni repozitorij

Obavljena je analiza poslovnih procesa (za obradu ulazne pošte). Snimljeno je trenutno stanje i definirano željeno stanje te su posloženi procesi i aktivnosti unutar sustava. Proces snimke stanja trajao je mjesec dana nakon čega se krenulo u paralelni rad ( dokumenti su cirkulirali fizički i digitalno). U drugih mjesec dana kroz korištenje sustava u stvarnim uvjetima dorađen je i prilagođen proces željama i potrebama korisnika.

 

Trajanje implementacije : Od potpisa ugovora do samostalnog rada < od 2 mjeseca

 

Na jednak način možemo pobošljati i Vaše uredsko poslovanje.