Posts

Tvrtke danas raspolažu velikom količinom informacija i podataka, međutim ne znaju kako djelovati na te podatke da bi ih učinili korisnima.

Upravljanje informacijama i podacima u poslovanju, otvara potrebu za uvođenjem ERP sustava jer svaki odjel upravlja njima na drugačiji način. ERP je potreba svake firme i bez njega poslovanje nije ostvarivo. On mora omogućiti stabilno i brzo transakcijsko poslovanje (unos narudžbi kupca, narudžbenica dobavljača, vođenje skladišnih transakcija i računovodstveno knjiženje). Omogućava prikaz svih vrsta transakcija do najsitnijih detalja.

Bi rješenje

U osnovi, ERP mora omogućiti prikupljanje podataka.

Međutim, to u većini slučajeva nije ono što direktora poduzeća zanima. On želi imati pregledne analize troškova i prihoda tijekom određenog razdoblja, koliki je povrat od neke investicije te da li su se troškovi smanjili od zadnje uvedene promjene.

Potrebne su mu informacije na višoj razini.

Takve odgovore daje BI rješenje.


Bi i Erp

Prezentiranje podataka i jednostavan prikaz informacija je ono što svakoga zanima jer mu olaškava donošenje odluka i cjelokupan pregled poslovanja. ERP sustav nije stvoren za stvaranje analiza i upravljanje posjedovnim podacima. Ako se upustite u taj posao, generirati ćete još više Excel proračunskih tablica ili nejasnih upita te ste se neželjeno našli u začaranom krugu.

BI sustav je vaš mali pomoćnik koji je uvijek spreman kada Vam je potreban.

ERP će Vam zadržati organiziranost poslovanja i omogućiti povezivanje svih odjela poduzeća u jednu cjelinu, dok će Vam BI dati priliku da budete proaktivni i donesete prave odluke u pravo vrijeme.

ERP i BI najbolji prijatelji

S obzirom na različitost ova dva sustava, oni su usko povezani, dovoljno da su poduzeću potrebna oba. BI je vezan za ERP da bi preko njega uzimao potrebne podatke za prezentiranje na željeni način te će Vam dovesti sve informacije koje su važne u kratko vrijeme.

Ilustrirajmo!

Organizaciju koja koristi ERP sustav može predstavljati kuća bez fasade, i to na način da je izgrađena od mnogih manjih dijelova, cigle, crijepova, prozora i vrata. Radnici koji su radili na gradnji kuće, odlično su odradili svoj posao i svi dijelovi objedninjeni su u jednu cjelinu te je nastao funkcionalni objekt.

Tako je sastavljeno i poslovanje u jednom poduzeću, od manjih dijelova koji su pomoću ERP sustava integrirani u cjelinu i omogućuju transparentnost i lakoću poslovanja.

Ukoliko na svoju kuću stavite fasadu, smanjit ćete troškove za grijanje, hlađenje i riješiti probleme s vlagom. Kada povežemo to s poslovanjem, možete ga optimizirati, smanjiti troškove i povećati prihode – sve to koristeći dobar BI sustav: Hivergen.

Cijena kuće s fasadom je skuplja, no dugoročno gledano je svakako isplativija.

 

Svijet je danas prepun tvrtki koje se bave proizvodno-tržišnim djelatnostima, a konkurencija je veća nego ikad prije u povijesti. Kupci su postali sve zahtjevniji, novi se proizvodi razvijaju velikom brzinom, a tržište raste iz dana u dan.

Grafikon

Ako se bavite nekom proizvodnom djelatnošću, ili ste direktor takve tvrtke, sasvim sigurno ste se susreli sa situacijama kada niste mogli na jednostavan način doći do izvještaja o tijeku poslovanja koji su vas zanimali. Analiza ili usporedba prodaje kroz godinu ili po grupama, samo je još jedan od zadataka koji ste morali svojim zaposlenicima najaviti par tjedana prije. Niste dobili potrebne informacije u trenutku donošenja odluke te vas je to koštalo dodatnog vremena, a i novaca? To ne znači da Vaša tvrtka posluje loše, ali zašto ne biste imali pregledan uvid u poslovanje do kojeg možete doći jednim klikom.

Možda Vas upravo to dijeli do donošenja prave odluke!

 A poslovna inteligencija Vam je nadohvat ruke.

 

Uz pravilno korištenje sustava poslovne inteligencije možete:

  • Ostvariti bolje odnose s kupcima
  • Brzo reagirati na tržišne promjene
  • Poboljšati planiranje poslovanja
  • Održavati i usmjeravati razvoj tvrtke u pravom smjeru

hivergen logo
grafikoni

Upravo takve mogućnosti ostvarive su s Hivergen BI sustavom. Riječ je o softveru za izradu izvještaja na temelju Vaših već postojećih podataka. Hivergen se spaja na Vaše baze podataka, dok je za dobivanje svih izvještaja potreban samo jedan klik.

Prednost je u tome što uprava poduzeća ima bolju kontrolu jer su sve informacije dostupne odmah kada su potrebne. Neki od izvještaja do kojih možete doći u željenom trenutku su razne analize prodaje ili računovodstvenih informacija po mnogim kriterijima, usporedbe prema vremenskim periodima,  pregled dugovanja i potraživanja te mnogi drugi. Poslovna inteligencija nikad nije bila jednostavnija!

Biti u mogućnosti brzo procijeniti utjecaj promjena, kako u poduzeću tako i na vanjskom tržištu jedan je od glavnih čimbenika za povećanje konkurentnosti poduzeća. Na taj način možete povećati svoju prodaju donoseći dobre odluke, a za sve to su Vam potrebne dobre i kvalitetne analize.

I Hivergen BI.

Razmišljate o tome da uvedete sustav poslovne inteligencije u svoje poslovanje? Na pravom ste putu, a u nastavku pročitajte i zašto!

poslovna inteligencija

Poslovna je inteligencija, bez dvojbe, jedan od najtraženijih koncepata u modernom poslovanju. Kako se poslovni svijet mijenjao kroz godine, tako se i poslovna inteligencija sve više razvijala. Prva BI rješenja pojavila su se 80-ih godina prošlog stoljeća, a do dan danas je prošlo šest evolucijskih faza u tom području, od rudarenja podataka, OLAP (Online analytical processing) tehnika, e-poslovanja pa do razvoja poslovnih kontrolnih ploča i mobilnih tehnologija. Jednostavnost današnjih BI modela s iznimno prilagodljvim korisničkim sučeljima, čini ovakav koncept još traženijim.

Od mogućnosti do prednosti

Danas tvrtke koriste mnoge mogućnosti BI sustava, najčešće za praćenje poslovnih trendova da bi se na odgovarajući način prilagodile promjenama koje se pojavljuju na tržištu. Pomoću poslovne inteligencije mogu se unaprijediti procesi donošenja odluka što dovodi do strateških i taktičkih poboljšanja samih poduzeća.

Razlozi za korištenje ovakvih sustava su mnogobrojni. Jedan od najvažnijih je praćenje ponašanja kupaca na tržištu jer jednom kada se istraže njihove želje i potrebe, može se usredotočiti na razvoj proizvoda koji povećavaju profitabilnost. S interne strane organizacije, BI sustavi su korisni za unaprjeđenje nadzora i vidljivosti poslovnih procesa. Na taj način je moguće uštedjeti na vremenu jer je vrlo lako doći do traženih informacija i detaljnih periodičnih izvješća.

Poslovna inteligencija Hivergen

Sustavi poslovne inteligencije razvijeni su kao analitički alati koji omogućuju kreiranje uspješnih poslovnih planova i strategija poduzeća. Rade to na način da identificiraju ključne informacije koje su važne za razumijevanje različitih organizacijskih i poslovnih procesa. Ono što je također jedna od važnih prednosti ovakvih sustava je to da pobošljavaju učinkovitost u organizaciji jer se mogu koristiti za razmjenu informacija i podataka u svim odjelima. Osim uštede vremena na procesiranje podataka i izradu analitike izvještavanja, poboljšava se točnost i korisnost informacija što dovodi do povećanja produktivnosti.

Kako loša implementacija ovakvih sustava može biti gubitak vremena i novca, preporučamo uvođenje Hivergena zbog njegove kvalitete, jednostavnosti i brzine korištenja.

Zašto baš Hivergen?

Ako imate problema s analiziranjem i planiranjem poslova zbog nepreglednih izvješća ili ne možete dobiti jasne odgovore na tražena pitanja, Hivergen BI je pravo rješenje za Vas. S preko 30 grafova implementiranih unutar sustava, moguće je napraviti izvješća prema bilo kojim kriterijima i to na temelju vremenske i/ili geografske analize.

S Hivergen BI ostvariva je laka izrada analize prodaje neovisno o željenim parametrima. Pravovremena i kvalitetna analiza postojećeg stanja organizacije štedi vrijeme i novac, a put do nje je vrlo jednostavan. Od dubinskih analiza podataka, ovaj analitički alat omogućuje grupiranje, sortiranje i filtriranje potrebnih informacija da bi ispunio sve zahtjeve korisnika i donio mu korisne i željene rezultate, i to relativno brzo. Informacije poput količine prodanih proizvoda po vrsti i ukupna zarada po kupcima, dostupne su odmah kada su Vam potrebne. Zašto ne biste napravili analizu pregleda svojih top 5 stalnih kupaca i nagradili ih za vjernost? Potreban je samo jedan klik!

Uz poslovnu inteligenciju, Hivergen je i DMS rješenje koje omogućuje upravljanje i arhiviranje poslovne dokumentacije za mnoge direktne i indirektne uštede. Preko softverskog alata Hivergen WF ostvareno je upravljanje procesima koje uvodi red u poslovanje i automatizira distribuciju dokumentacije i informacija u Vašoj organizaciji.

Hivergen je poseban po svojoj kvaliteti i načinu korištenja, čuvanja i kontrole podataka. Krasi ga prilagodba trenutnom poslovanju, jednostavnost i brzina izvršavanja zadataka i prijenosa podataka, a informacije se prezentiraju na odgovarajući način.

Zašto bi uvodili zasebne skupocjene sustave koji Vam ne daju cjelokupan pregled poslovanja, kad s Hivergenom možete ostvariti upravo to što Vam je potrebno!