Posts

U rujnu smo započeli projekt s radionicom za pravilno urudžbiranje dokumenata, te smo nakon uspješno održane radionice u Koprivnici, nastavili putem Bjelovara. Tako smo u utorak 16. listopada 2018. okupili zainteresirane sudionike u Bjelovarsko-bIlogorskoj županiji i zajedno s njima odradili i ovu radionicu.

Kako što je već poznato, na radionici smo prezentirali kako pravilno urudžbirati dokumente te smo predstavili Hivergen GOV koji je namijenjen županijama, gradovima, općinama, agencijama, zavodima, ministarstvima te ostalim ustanovama koje žele ubrzati proces obrade dokumentacije.

Izrazito smo zadovoljni odazivom i diskusijom sa sudionicima te se ovim putem svima zahvaljujemo na sudjelovanju i veselimo se budućoj suradnji. A kako je bilo na radionici pogledajte u nastavku:

Radionica Bjelovar
Radionica Bjelovar_2

Radionica Bjelovar_4

Uspješno smo u suradnji sa Županijskom komorom Koprivnica, u utorak 25. rujna 2018. održali besplatnu radionicu “Pravilno urudžbiranje dokumenata”.

Na radionici smo prezentirali kako pravilno urudžbirati dokumente te smo predstavili Hivergen GOV koji je namijenjen županijama, gradovima, općinama, agencijama, zavodima, ministarstvima te ostalim ustanovama koje žele ubrzati proces obrade dokumentacije.

Svrha Hivergen GOV softvera je pravilno vođenje urudžbenog zapisnika.

Prezentacija je bila namijenjena za:

 • ravnatelje škola, učilišta, vrtića
 • tajnice u državnim institucijama
 • članove uprava u županijama, općinama, komorama i državnim institucijama

Također smo predstavili u temeljne pojmove Uredbe o uredskom poslovanju.

Uredba o uredskom poslovanju uređuje uredsko poslovanje u tijelima državne uprave, stručnih službi Hrvatskog Sabora i Vlade Republike Hrvatske, Uredu predsjednika Republike Hrvatske i drugih državnih tijela, tijela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.

Ovim putem se srdačno zahvaljujemo svim sudionicima te Županijskoj komori Koprivnica na organizaciji.
Hivergen GOV u obrazovnim ustanovama

Obrazovanje
Prema Uredbi o uredskom poslovanju, obrazovne ustanove obveznici su pravilno postupati s pismenima i dokumentima, njihovom obradom i evidentiranjem. Takav postupak može biti kompliciran i zbunjujući za većinu zaposlenika.

Međutim, može biti i jednostavan!

A rješenje je Hivergen GOV

Uredba o uredskom poslovanju

„Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu. (NN 7/09)“

 

Izrađen na način da je u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju, Hivergen GOV sadrži mnoge funkcionalnosti da bi ispunio sve potrebne zahtjeve i obveze koje imaju obrazovne institucije, od osnovnih, srednjih i umjetničkih škola do fakulteta, veleučilišta pa čak i vrtića.

Zaprimanje, obrada i izdavanje dokumenata je ubrzano i automatizirano, uz dodatak brojnih prednosti.

 • Svi dokumenti su u digitalnom obliku i mogu se lako i brzo pronaći uz unos nekoliko stavki za pretraživanje.
 • Svaka informacija koja je potrebna u radu je točna i pravovremeno dostupna
 • Jednostavna je izrada rješenja, dopisa i odluka, dok je distribucija dokumenata i informacija među zaposlenicima ubrzana

Hivergen GOV mogu koristiti sve obrazovne institucije

 • Osnovne škole
 • Srednje škole
 • Umjetničke škole
 • Fakulteti
 • Veleučilišta

Funkcionalnosti sustava

Funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanje dokumentacijom su:

 • Digitalna pisarnica
 • Automatska digitalna arhiva (skeniranje, učitavanje, predlošci, datoteke)
 • Mogućnost unosa i skeniranja većeg broja dokumenata
 • Kompletan urudžbeni zapisnik (NUP/UP)
 • Kompatibilan s Uredbom o uredskom poslovanju
 • Automatska dodjela urudžbenih brojeva / rednih brojeva
 • Uvid u status predmeta (tko ga je zadužio, datum zaduživanja i sl.)
 • Jednostavno pretraživanje prema klasi, urudžbenom broju, podnositelju, poslovnom subjektu, raznim datumima i sl.
 • Upravljanje matičnim podacima
  • Partneri
  • Definiranje klasa, klasifikacijskih planova, organizacijskih jedinica
 • Dodjeljivanje i praćenje zadataka
 • Slanje i primanje internih poruka s prilozima (predmeti, dokumenti, datoteke)
 • Ispis košuljice predmeta, ispis štambilja

I mnoge druge.

Evidencija predmeta

Evidencija predmeta jedna je od ključnih funkcionalnosti za pravilno poslovanje. Svi predmeti su evidentirani prema klasi, nazivu predmeta, roku izvršavanja, jedinici, datumu primitka i drugo. Do svakog predmeta je moguće doći jednim klikom.

Upravljanje predmetima i dokumentima prema Uredbi o uredskom poslovanju može biti ubrzano, jednostavno i pravilno.
Uz kvalitetan sustav!

Reference

 • Druga gimnazija Varaždin
 • Osnovna škola Martijanec
 • Elektrostrojarska škola Varaždin
 • Glazbena škola Varaždin
 • Gospodarska škola Varaždin
 • Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola
 • Medicinska škola Varaždin
 • Osnovna škola Andrija  Kačić Miošić Donja Voća
 • Osnovna škola Ante Starčević Lepoglava
 • Osnovna škola Antun i Ivan Kukuljević Varaždinske Toplice
 • Osnovna škola Beletinec
 • Osnovna škola Bisag
 • Osnovna škola Breznički Hum
 • Osnovna škola Cestica
 • Osnovna škola Franje Serta Bednja
 • Osnovna škola grof Janko Drašković Klenovnik
 • Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec
 • Osnovna škola Ivan Ranger Kamenica
 • Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 • Osnovna škola Izidora  Poljaka Višnjica
 • Osnovna škola Kneginec Gornji
 • Osnovna škola Ludbreg
 • Osnovna škola Ljubešćica
 • Osnovna škola Metel Ožegović Radovan
 • Osnovna škola Novi Marof
 • Osnovna škola Petar Zrinski Jalžabet
 • Osnovna škola Petrijanec
 • Osnovna škola Podrute
 • Osnovna škola Sračinec
 • Osnovna škola Sveti Đurđ
 • Osnovna škola Svibovec
 • Osnovna škola Šemovec
 • Osnovna škola Trnovec
 • Osnovna škola Tužno
 • Osnovna škola Veliki Bukovec
 • Osnovna škola Vidovec
 • Osnovna škola Vinica
 • Osnovna škola Visoko
 • Osnovna škola Vladimir  Nazor  Sveti Ilija
 • Prva gimnazija Varaždin
 • Srednja  škola Arboretum Opeka
 • Srednja strukovna škola Varaždin
 • Srednja škola Ivanec
 • Srednja škola Ludbreg
 • Srednja škola Novi Marof
 • Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti
 • Strojarska i prometna škola Varaždin
 • Učenički dom Varaždin
 • Osnovna škola Milke Trnine Križ