Urudžbeni zapisnik za obrazovne ustanove

Hivergen GOV u obrazovnim ustanovama

Obrazovanje
Prema Uredbi o uredskom poslovanju, obrazovne ustanove obveznici su pravilno postupati s pismenima i dokumentima, njihovom obradom i evidentiranjem. Takav postupak može biti kompliciran i zbunjujući za većinu zaposlenika.

Međutim, može biti i jednostavan!

A rješenje je Hivergen GOV

Uredba o uredskom poslovanju

„Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu. (NN 7/09)“

 

Izrađen na način da je u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju, Hivergen GOV sadrži mnoge funkcionalnosti da bi ispunio sve potrebne zahtjeve i obveze koje imaju obrazovne institucije, od osnovnih, srednjih i umjetničkih škola do fakulteta, veleučilišta pa čak i vrtića.

Zaprimanje, obrada i izdavanje dokumenata je ubrzano i automatizirano, uz dodatak brojnih prednosti.

 • Svi dokumenti su u digitalnom obliku i mogu se lako i brzo pronaći uz unos nekoliko stavki za pretraživanje.
 • Svaka informacija koja je potrebna u radu je točna i pravovremeno dostupna
 • Jednostavna je izrada rješenja, dopisa i odluka, dok je distribucija dokumenata i informacija među zaposlenicima ubrzana

Hivergen GOV mogu koristiti sve obrazovne institucije

 • Osnovne škole
 • Srednje škole
 • Umjetničke škole
 • Fakulteti
 • Veleučilišta

Funkcionalnosti sustava

Funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanje dokumentacijom su:

 • Digitalna pisarnica
 • Automatska digitalna arhiva (skeniranje, učitavanje, predlošci, datoteke)
 • Mogućnost unosa i skeniranja većeg broja dokumenata
 • Kompletan urudžbeni zapisnik (NUP/UP)
 • Kompatibilan s Uredbom o uredskom poslovanju
 • Automatska dodjela urudžbenih brojeva / rednih brojeva
 • Uvid u status predmeta (tko ga je zadužio, datum zaduživanja i sl.)
 • Jednostavno pretraživanje prema klasi, urudžbenom broju, podnositelju, poslovnom subjektu, raznim datumima i sl.
 • Upravljanje matičnim podacima
  • Partneri
  • Definiranje klasa, klasifikacijskih planova, organizacijskih jedinica
 • Dodjeljivanje i praćenje zadataka
 • Slanje i primanje internih poruka s prilozima (predmeti, dokumenti, datoteke)
 • Ispis košuljice predmeta, ispis štambilja

I mnoge druge.

Evidencija predmeta

Evidencija predmeta jedna je od ključnih funkcionalnosti za pravilno poslovanje. Svi predmeti su evidentirani prema klasi, nazivu predmeta, roku izvršavanja, jedinici, datumu primitka i drugo. Do svakog predmeta je moguće doći jednim klikom.

Upravljanje predmetima i dokumentima prema Uredbi o uredskom poslovanju može biti ubrzano, jednostavno i pravilno.
Uz kvalitetan sustav!

Reference

 • Druga gimnazija Varaždin
 • Osnovna škola Martijanec
 • Elektrostrojarska škola Varaždin
 • Glazbena škola Varaždin
 • Gospodarska škola Varaždin
 • Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola
 • Medicinska škola Varaždin
 • Osnovna škola Andrija  Kačić Miošić Donja Voća
 • Osnovna škola Ante Starčević Lepoglava
 • Osnovna škola Antun i Ivan Kukuljević Varaždinske Toplice
 • Osnovna škola Beletinec
 • Osnovna škola Bisag
 • Osnovna škola Breznički Hum
 • Osnovna škola Cestica
 • Osnovna škola Franje Serta Bednja
 • Osnovna škola grof Janko Drašković Klenovnik
 • Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec
 • Osnovna škola Ivan Ranger Kamenica
 • Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 • Osnovna škola Izidora  Poljaka Višnjica
 • Osnovna škola Kneginec Gornji
 • Osnovna škola Ludbreg
 • Osnovna škola Ljubešćica
 • Osnovna škola Metel Ožegović Radovan
 • Osnovna škola Novi Marof
 • Osnovna škola Petar Zrinski Jalžabet
 • Osnovna škola Petrijanec
 • Osnovna škola Podrute
 • Osnovna škola Sračinec
 • Osnovna škola Sveti Đurđ
 • Osnovna škola Svibovec
 • Osnovna škola Šemovec
 • Osnovna škola Trnovec
 • Osnovna škola Tužno
 • Osnovna škola Veliki Bukovec
 • Osnovna škola Vidovec
 • Osnovna škola Vinica
 • Osnovna škola Visoko
 • Osnovna škola Vladimir  Nazor  Sveti Ilija
 • Prva gimnazija Varaždin
 • Srednja  škola Arboretum Opeka
 • Srednja strukovna škola Varaždin
 • Srednja škola Ivanec
 • Srednja škola Ludbreg
 • Srednja škola Novi Marof
 • Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti
 • Strojarska i prometna škola Varaždin
 • Učenički dom Varaždin
 • Osnovna škola Milke Trnine Križ