dms, document management system

HIVERGEN DMS za pobošljanje Vašeg poslovanja!

U današnjem poslovnom svijetu i problemu prenatrpanosti informacija, teško je doći do kvalitetnih informacija, a još je teže kvalitetne informacije prezentirati ljudima na rukovodećim pozicijama u pojedinim tvrtkama. Dakako, nije problem donositi dobre odluke na temelju kvalitetnih informacija, već je potrebno do takvih informacije doći u pravo vrijeme. Upravljanje informacijama, podacima i dokumentima otvara potrebu za uvođenjem DMS sustava (Document management system) kojim je ostvarivo bolje, brže i kvalitetnije poslovanje.

Hivergen DMS unaprjeđuje i olakšava poslovanje!

Takav sustav je HIVERGEN– sustav za procesno upravljanje informacijama, namijenjen organizacijama koje žele na jednostavan način upravljati svojom dokumentacijom, automatizirati svoje procese i na jednostavan način doći do izvještaja. Razvija se od 1999. godine i nastao je na temelju iskustva, potreba korisnika i partnera.

Glavna prednost Hivergen DMS sustava leži u fleksibilnosti i prilagodljivosti. Hivergen DMS je u potpunosti produkt tvrtke Inpro d.o.o. tako da se bilo koji dio sustava može prilagoditi potrebama korisnika.

Generalno djelovanje Hivergena možemo podijeliti na sljedeće:

dms, document management system

No, Hivergen ima još mnogo rješenja…

Nešto šire objasnit ćemo Hivergenovih 6 rješenja koje se veoma često koriste (iako ih imamo još mnogo za posebne potrebe tvrtki i ustanova primjerice – putne naloge, evidenciju, pravnu dokumentaciju, budžet, tendere, poslovne izvještaje…)

dms, document management

 • Zaprimanje računa (papirnatih i e-računi ) dodjela urudž.br i skeniranje
 • Pokretanje procesa ovjere …. ubacivanje računa u proces ovjere.. Ovisno o vrsti računa, odjelu i sl. račun ovjerava više osoba
 • Kreiranja putanja ovjere prema svim kriterijima potrebnim za procesuiranje računa
 • Kreiranje putanja ovisno o: Autor, Iznos, Partner, Odjel, Mjesto troška, Korisnik, ….. u nizu ovjere..
 • E-računi: automatski dohvat u program i preuzimanje dobivenih polja
 • Jednostavno odobravanje preko WEB-a (Mobitel)
 • Raspodjela iznosa po mjestima troška ( u postotku ili apsolutnom iznosu)
 • Povezivanje s drugim sustavima (računovodstveno financijske aplikacije, ERP…). Ne treba pretipkavati podatke, jer se sve uneseno prenosi u druga IT rješenja.
 • U svakom trenutku se zna da li je račun zaprimljen, gdje je račun, koliko dugo je kod koje osobe bio i sl.
 • Dostupni određeni izvještaji: stanje duga, rokovi plaćanja, računi po partneru, nabavljaču i sl.
 • U slučaju povezivanja sa ERP moguća je dorada – PDF slika računa na klik u ERP-u (ovisi o proizvođaču ERP-a)
 • Vođenje kreditnih odobrenja

dms, document management

 • Predlaganje, generiranje i usuglašavanje ugovora od strane relevantnih sudionika
 • Praćenje svih verzija do finalnog oblika ugovora
 • Istovremena ovjera finalnog ugovora od više osoba (članova uprave npr.)
 • Zaprimanje pristiglih ugovora od partnera
 • Kreiranje putanja generiranja i ovjere ovisno o: Autor, Iznos, Partner, Odjel, Korisnici itd.
 • Dostupnost ugovora do svih ovlaštenih osoba. Veća preglednost poslovanja
 • Revizijski trag (tko, kada i što)
 • Arhiva ugovora sa pripadnim pretraživanjima
 • Upozorenja: istek ugovora, prekoračenje iznosa, prekoračenje rokova, …
 • Povezivanje s drugim evidencijama (npr. ulaznim računima i sl.) i kalkuliranje limita – upozorenje kod prekoračenja limita
 • Povezivanje instrumenata osiguranja plaćanja
 • Pripadni izvještaji
 • Baza predložaka ugovora

dms, document management

 • Točan datum zaprimanja pošte
 • Kontrolirana distribucija ulazne pošte kroz poslovni sustav
 • Izdavanje potvrde primitka
 • Revizijski trag (tko, kada i što)
 • Pretraga po tipu pošte (dopisi, molbe, ulazni računi, prijave, ….
 • Urudžbiranje odabrane ulazne pošte
 • Moguće pokretanje tijeka dokumenta
 • Poruke i zadaci uz poštu
 • E-mail kao ulazna pošta
 • Povezivanje s drugim sustavima (financijske aplikacije, ERP…).

dms, document management

 • Generiranje zahtjeva za nabavu
 • Postupak odobravanja zahtjeva za nabavu
 • Obavještavanje sudionika procesa nabave i iniciranje procesa nabave
 • Prikupljanje ponuda i analiza ponuda, odabir ponude
 • Generiranje narudžbenica
 • Evidencija realizacije narudžbe i pripadni izvještaji
 • Pohrana sve pripadne dokumentacije vezane uz narudžbu
 • Povezivanje narudžbenica sa ugovorima o nabavi
 • Hijerarhijski (Treeview) pregled povezanosti dokumenata
 • Uvid u kompletan postupak i dokumentaciju nastalu u procesu nabave
 • Pripadni pregledi i izvještaji

dms, document management

 • Generiranje i vođenje priručnika kvalitete, radnih uputa , procedura, itd.
 • Revizije svih dokumenata i pripadne evidencije
 • Vođenje nesukladnosti i pripadnih evidencija
 • Vođenje korektivnih mjera i pripadnih evidencija
 • Vođenje preventivnih mjera i pripadne evidencije
 • Predlošci dokumentacije
 • Audit – provođenje procesa audita i pripadna dokumentacija i evidencije
 • Evidencija i upravljanje prigovorima

dms, document management

 • Digitalna pisarnica
 • Automatska digitalna arhiva (skeniranje, učitavanje, predlošci, datoteke)
 • Mogućnost unosa i skeniranja većeg broja dokumenata
 • Kompletan urudžbeni zapisnik (NUP/UP)
 • Kompatibilan s Uredbom o uredskom poslovanju
 • Automatska dodjela urudžbenih brojeva / rednih brojeva
 • Uvid u status predmeta (tko ga je zadužio, datum zaduživanja i sl.)
 • Jednostavno pretraživanje prema klasi, urudžbenom broju, podnositelju, poslovnom subjektu, raznim datumima i sl.
 • Upravljanje matičnim podacima
 • Dodjeljivanje i praćenje zadataka
 • Slanje i primanje internih poruka s prilozima (predmeti, dokumenti, datoteka)
 • Ispis košuljice predmeta, ispis štambilja
 • Predlošci dokumenata

Želite isprobati kako HIVERGEN funkcionira i saznati točno kako vam može pomoći olakšati poslovanje?

Kontaktirajte nas i prijavite se za potpuno BESPLATNU prezentaciju!