Upravljanje dokumentima u turizmu

Turistička industrija jedinstvena je po tome što se stvaraju velike količine podataka. Naročito u ljetnim mjesecima, kada se količina posjetitelja naglo povećava. Upravo zbog toga, ključno je za dobro poslovanje imate sve podatke i informacije na jednom mjestu.

Turistička industrijaPutničke agencije, zračni prijevoznici i hoteli, godišnje se suočavaju s velikom količinom podataka. Da bi ostali u prednosti u odnosu na konkurenciju, potrebne su im taktičke strategije do kojih dolaze na temelju potrebnih informacija. Upravo pravovremenu dostupnost informacija mogu ostvariti dobrim sustavom za upravljanje dokumentima. Tu dolazi Hivergen DMS koji sa svojim snažnim podatkovnim uslugama omogućuje turističkim tvrtkama bolje upravljanje i iskorištavanje svojih podataka.

Upravljanje dokumentima kod turističkih djelatnosti najviše se odnosi na sve vrste rezervacija. Unutar DMS sustava, turističke tvrtke mogu brzo i jednostavno omogućiti rezervaciju hotela ili bilo koji potreban način prijevoza.

Turizam_banner

S druge strane, prilikom dolaska gostiju u hotel, potreban je upis istih te je uz skeniranje osobnih dokumenata, ubrzan proces zaprimanja podataka. Ukoliko je potreban tjedni ili mjesečni izvoz podataka o svim prijavama gostiju, on je lako ostvariv i nudi dobru preglednost svih podataka.

Prava snaga leži u BI sustavu

U turizmu, broj podataka se povećava na svakodnevnoj razini i njima treba znati upravljati. Internet današnjice preplavljen je podacima o željama i navikama ljudi, a upravo zbog toga, bitne informacije i podaci ostaju neiskorišteni. Ako se dobro upravlja poslovnom inteligencijom, ona je korisna za svaku tvrtku koja se bavi bilo kakvim oblikom turističke djelatnosti. I to zato jer:

Pomoću alata za analizu, turističke tvrtke mogu segmentirati i analizirati svoje grupe kupaca, pronaći nove potrošače, a zatim predvidjeti njihove potrebe.

Druge pogodnosti analize podataka o turizmu mogu biti upravljanje prihodima, prilagođavanje distribucije putovanja ili isporuka vrhunskih korporativnih putovanja. Hivergen može proučiti veličine, očekivanja i trendove postojećeg turističkog poslovanja da bi razvili prediktivne modele realnih budućih trendova.

Donositelji odluka u turizmu mogu imati ogromnu korist od brzog pregledavanja usporedivih podataka od prodaje, marketinga, službe za korisnike, kako bi se odredile buduće poslovne strategije. Također, mogu se odabrati odgovarajući podaci za naprednu vizualizaciju i usporedbu u stvarnom vremenu i to sve za donošenje što boljih odluka.

Mogućnosti koje nudi Hivergen BI mogu se prilagoditi potrebama Vašeg turističkog poslovanja. Kompleksna analitika uz alate za vizualizaciju podataka i uvid u izvještaje, naša su snaga za sve djelatnosti.

Oduvijek znamo da sustav za poslovno izvještavanje donosi koristi u svakoj industriji, no kako djeluje na bankarski i financijski sektor, prava je nepoznanica

“Banke žele koristiti podatke o korisnicima na razini proizvoda, aktivnost kanala i profitabilnost kako bi poboljšali ciljanje mrežnih kampanja i učinili aplikacije i financiranje procesa više jednostavnijim i učinkovitijima”, navodi se u istraživanju.

Nedavno provedena istraživanja pokazuju da u sektoru financija, poslovna inteligencija postaje sve popularnija. Prema tome, mnoge bankarske i financijske institucije mogu imati značajne koristi od implementacije BI rješenja.
Koristeći BI rješenje za analizu organizacijskih podataka, banke mogu poboljšati i pojednostaviti operativne učinkovitosti i to ne samo na način da podupiru prodajne i marketinške strategije i bolje razvijaju programe usluga korisnicima nego i ublažavaju rizik, razvijanjem prikladnijih procesa upravljanja rizicima.

Čemu i zašto?

Opće je poznata činjenica da banke i financijske institucije koriste masivnu količinu podataka, što je za BI iznimno korisno. Prema tome, poslovna inteligencija odgovorna je za poboljšanje bankovnih operacija kao što su prepoznavanje obrazaca, analiziranje veza, rješavanje problema u stvarnom vremenu i drugo. Mnoge financijske institucije već su počele koristiti BI tehnologiju, međutim, njezin puni potencijal tek treba otkriti.

Sustav za poslovnu inteligenciju primjenjuje se u bankarskom i financijskom sektoru kako bi se poboljšale usluge koje oni nude, odnosno za:

 

  • Praćenje dnevnih transakcija u bankama i financijskim institucijama
  • Dobivanje uvida u strategije koje koristi organizacija i definiranje propusta
  • Identifikaciju različitih oblika konkurencije s kojima se organizacije suočavaju
  • Pružanje raznih rješenja za organizaciju preko različitih BI tehnika

Kako izgleda budućnost?

Istraživanja pokazuju da preko 70 % banaka još uvijek ne koristi poslovnu inteligenciju. Donosi li budućnost pozitivne promjene?

U bankarskom sektoru svakako postoji veliki opseg za uvođenje poslovne inteligencije, međutim ovakve mogućnosti još su neotkrivene. Kako bi se ostalo ispred konkurencije na dugoročno vrijeme, BI rješenja su korisna za banke jer im omogućuju otkrivanje prijevara, ublažavanje rizika, smanjenja troškova i mnogo toga. Dok su moderni potrošači već izloženi poslovnoj inteligenciji kroz e-trgovinu i slično, tako se i u bankarskom i financijskom sektoru očekuje pojava novih iskustva uz BI rješenja.

Uskoro ulazimo u svijet gdje će sve banke i financijske institucije iskoristiti nadmoć poslovne inteligencije.

Budite prvi među njima!

U današnjem poslovnom svijetu i problemu prenatrpanosti informacija, teško je doći do kvalitetnih informacija, a još je teže kvalitetne informacije prezentirati ljudima na rukovodećim pozicijama u pojedinim tvrtkama. Dakako, nije problem donositi dobre odluke na temelju kvalitetnih informacija, već je potrebno do takvih informacije doći u pravo vrijeme. Upravljanje informacijama, podacima i dokumentima otvara potrebu za uvođenjem sustava kojim je ostvarivo bolje, brže i kvalitetnije poslovanje.

Svi zadaci na jednom mjestu.

U digitalnom načinu poslovanja bitno je sve zadatke, događaje i zahtjeve korisnika ispravno zabilježiti, rasporediti, odraditi i na kraju obavijestiti sve učesnike o njegovom ispunjenju. Zadaci u poslovanju mogu doći s raznih strana: od korisnika, drugog zaposlenika, nadređenog i slično. Za to je korisno imati kvalitetno definiran protok informacija i dokumentacije, što omogućuje Hivergen BPM. Automatizacija distribucije dokumentacije i zadataka ubrzava poslovanje. Izvršavanje zadataka ostvarivo je na klik, a kontrola slijedivosti i procedura poslovnog procesa nije više upitna. Sve to dovodi red u poslovanje, a informacije se uredno bilježe. Jer kada pravilno upravlja poslovnim procesima, organizacija postaje učinkovitija i efikasnija.

Upravljanje dokumentima na pravi način.

Organizacije danas upravljaju s nekoliko stotina, pa i tisuća dokumenata mjesečno. Sve veća količina dokumenata dovodi do sve više problema. Zaposlenici se susreću s gubljenjem dokumenata, nepravilnim popunjavanjem zahtjeva ili ugovora i to šteti poslovanju. Pravilna arhiva i upravljanje dokumentima rješenje je za takve probleme. Hivergen DMS prilagođava se svakom poduzeću i načinu poslovanja, a zadužen je za izradu digitalne arhive. Izrada digitalnih arhivskih mapa od računa, ugovora, slika pa do zahtjeva i radnih naloga, nikad nije bila jednostavnija. Jednom skenirani dokument moguće je pretraživati po datumu, iznosu, vrsti ili drugim kriterijima. Uz to, Hivergen DMS omogućuje uštedu vremena i novaca

Bolja i brža usluga.

Uredba o uredskom poslovanju potrebna je za sve županije, gradove i druge državne ustanove. Urudžbeni zapisnik još uvijek zadaje probleme zaposlenicima, no uredsko poslovanje može biti automatizirano i ubrzano. Svi dokumenti i predmeti u urudžbenom zapisniku mogu se lako pronaći, a svaka informacija potrebna zaposlenicima je točna i odmah dostupna. Olakšano je vođenje dokumenata i predmeta prema prethodno definiranom klasifikacijskom planu. Podaci se u Hivergen GOV unose jednom, a kasnije se mogu koristiti za izradu rješenja, dopisa ili odluka. Ubrzana je distribucija dokumenata i predmeta jer se svi nalaze u digitalnom obliku.

Infografika

Što donosi sutra?

Jasna je činjenica da za uspješno poslovanje i donošenja dobrih i kvalitetnih odluka, treba razmišljati unaprijed. Izazov je svakodnevno planirati budućnost i određivati koje akcije poduzeti da bi poslovanje napredovalo u željenom smjeru. Međutim, planiranje poslovanja ostvarivo je na temelju sadašnjice i može biti jednostavno i brzo. Sve što je potrebno su dobre i kvalitetne analize i izvještaji. Hivergen BI/DWH obrađuje podatke prema traženim kriterijima. Pravovremenim i točnim analizama i izvještajima uz pravilno korištenje sustava, može se brzo reagirati na tržišne promjene, održavati i usmjeravati razvoj tvrtke u pravom smjeru.

Tvrtke danas raspolažu velikom količinom informacija i podataka, međutim ne znaju kako djelovati na te podatke da bi ih učinili korisnima.

Upravljanje informacijama i podacima u poslovanju, otvara potrebu za uvođenjem ERP sustava jer svaki odjel upravlja njima na drugačiji način. ERP je potreba svake firme i bez njega poslovanje nije ostvarivo. On mora omogućiti stabilno i brzo transakcijsko poslovanje (unos narudžbi kupca, narudžbenica dobavljača, vođenje skladišnih transakcija i računovodstveno knjiženje). Omogućava prikaz svih vrsta transakcija do najsitnijih detalja.

Bi rješenje

U osnovi, ERP mora omogućiti prikupljanje podataka.

Međutim, to u većini slučajeva nije ono što direktora poduzeća zanima. On želi imati pregledne analize troškova i prihoda tijekom određenog razdoblja, koliki je povrat od neke investicije te da li su se troškovi smanjili od zadnje uvedene promjene.

Potrebne su mu informacije na višoj razini.

Takve odgovore daje BI rješenje.


Bi i Erp

Prezentiranje podataka i jednostavan prikaz informacija je ono što svakoga zanima jer mu olaškava donošenje odluka i cjelokupan pregled poslovanja. ERP sustav nije stvoren za stvaranje analiza i upravljanje posjedovnim podacima. Ako se upustite u taj posao, generirati ćete još više Excel proračunskih tablica ili nejasnih upita te ste se neželjeno našli u začaranom krugu.

BI sustav je vaš mali pomoćnik koji je uvijek spreman kada Vam je potreban.

ERP će Vam zadržati organiziranost poslovanja i omogućiti povezivanje svih odjela poduzeća u jednu cjelinu, dok će Vam BI dati priliku da budete proaktivni i donesete prave odluke u pravo vrijeme.

ERP i BI najbolji prijatelji

S obzirom na različitost ova dva sustava, oni su usko povezani, dovoljno da su poduzeću potrebna oba. BI je vezan za ERP da bi preko njega uzimao potrebne podatke za prezentiranje na željeni način te će Vam dovesti sve informacije koje su važne u kratko vrijeme.

Ilustrirajmo!

Organizaciju koja koristi ERP sustav može predstavljati kuća bez fasade, i to na način da je izgrađena od mnogih manjih dijelova, cigle, crijepova, prozora i vrata. Radnici koji su radili na gradnji kuće, odlično su odradili svoj posao i svi dijelovi objedninjeni su u jednu cjelinu te je nastao funkcionalni objekt.

Tako je sastavljeno i poslovanje u jednom poduzeću, od manjih dijelova koji su pomoću ERP sustava integrirani u cjelinu i omogućuju transparentnost i lakoću poslovanja.

Ukoliko na svoju kuću stavite fasadu, smanjit ćete troškove za grijanje, hlađenje i riješiti probleme s vlagom. Kada povežemo to s poslovanjem, možete ga optimizirati, smanjiti troškove i povećati prihode – sve to koristeći dobar BI sustav: Hivergen.

Cijena kuće s fasadom je skuplja, no dugoročno gledano je svakako isplativija.

 

Svijet je danas prepun tvrtki koje se bave proizvodno-tržišnim djelatnostima, a konkurencija je veća nego ikad prije u povijesti. Kupci su postali sve zahtjevniji, novi se proizvodi razvijaju velikom brzinom, a tržište raste iz dana u dan.

Grafikon

Ako se bavite nekom proizvodnom djelatnošću, ili ste direktor takve tvrtke, sasvim sigurno ste se susreli sa situacijama kada niste mogli na jednostavan način doći do izvještaja o tijeku poslovanja koji su vas zanimali. Analiza ili usporedba prodaje kroz godinu ili po grupama, samo je još jedan od zadataka koji ste morali svojim zaposlenicima najaviti par tjedana prije. Niste dobili potrebne informacije u trenutku donošenja odluke te vas je to koštalo dodatnog vremena, a i novaca? To ne znači da Vaša tvrtka posluje loše, ali zašto ne biste imali pregledan uvid u poslovanje do kojeg možete doći jednim klikom.

Možda Vas upravo to dijeli do donošenja prave odluke!

 A poslovna inteligencija Vam je nadohvat ruke.

 

Uz pravilno korištenje sustava poslovne inteligencije možete:

  • Ostvariti bolje odnose s kupcima
  • Brzo reagirati na tržišne promjene
  • Poboljšati planiranje poslovanja
  • Održavati i usmjeravati razvoj tvrtke u pravom smjeru

hivergen logo
grafikoni

Upravo takve mogućnosti ostvarive su s Hivergen BI sustavom. Riječ je o softveru za izradu izvještaja na temelju Vaših već postojećih podataka. Hivergen se spaja na Vaše baze podataka, dok je za dobivanje svih izvještaja potreban samo jedan klik.

Prednost je u tome što uprava poduzeća ima bolju kontrolu jer su sve informacije dostupne odmah kada su potrebne. Neki od izvještaja do kojih možete doći u željenom trenutku su razne analize prodaje ili računovodstvenih informacija po mnogim kriterijima, usporedbe prema vremenskim periodima,  pregled dugovanja i potraživanja te mnogi drugi. Poslovna inteligencija nikad nije bila jednostavnija!

Biti u mogućnosti brzo procijeniti utjecaj promjena, kako u poduzeću tako i na vanjskom tržištu jedan je od glavnih čimbenika za povećanje konkurentnosti poduzeća. Na taj način možete povećati svoju prodaju donoseći dobre odluke, a za sve to su Vam potrebne dobre i kvalitetne analize.

I Hivergen BI.

Razmišljate o tome da uvedete sustav poslovne inteligencije u svoje poslovanje? Na pravom ste putu, a u nastavku pročitajte i zašto!

poslovna inteligencija

Poslovna je inteligencija, bez dvojbe, jedan od najtraženijih koncepata u modernom poslovanju. Kako se poslovni svijet mijenjao kroz godine, tako se i poslovna inteligencija sve više razvijala. Prva BI rješenja pojavila su se 80-ih godina prošlog stoljeća, a do dan danas je prošlo šest evolucijskih faza u tom području, od rudarenja podataka, OLAP (Online analytical processing) tehnika, e-poslovanja pa do razvoja poslovnih kontrolnih ploča i mobilnih tehnologija. Jednostavnost današnjih BI modela s iznimno prilagodljvim korisničkim sučeljima, čini ovakav koncept još traženijim.

Od mogućnosti do prednosti

Danas tvrtke koriste mnoge mogućnosti BI sustava, najčešće za praćenje poslovnih trendova da bi se na odgovarajući način prilagodile promjenama koje se pojavljuju na tržištu. Pomoću poslovne inteligencije mogu se unaprijediti procesi donošenja odluka što dovodi do strateških i taktičkih poboljšanja samih poduzeća.

Razlozi za korištenje ovakvih sustava su mnogobrojni. Jedan od najvažnijih je praćenje ponašanja kupaca na tržištu jer jednom kada se istraže njihove želje i potrebe, može se usredotočiti na razvoj proizvoda koji povećavaju profitabilnost. S interne strane organizacije, BI sustavi su korisni za unaprjeđenje nadzora i vidljivosti poslovnih procesa. Na taj način je moguće uštedjeti na vremenu jer je vrlo lako doći do traženih informacija i detaljnih periodičnih izvješća.

Poslovna inteligencija Hivergen

Sustavi poslovne inteligencije razvijeni su kao analitički alati koji omogućuju kreiranje uspješnih poslovnih planova i strategija poduzeća. Rade to na način da identificiraju ključne informacije koje su važne za razumijevanje različitih organizacijskih i poslovnih procesa. Ono što je također jedna od važnih prednosti ovakvih sustava je to da pobošljavaju učinkovitost u organizaciji jer se mogu koristiti za razmjenu informacija i podataka u svim odjelima. Osim uštede vremena na procesiranje podataka i izradu analitike izvještavanja, poboljšava se točnost i korisnost informacija što dovodi do povećanja produktivnosti.

Kako loša implementacija ovakvih sustava može biti gubitak vremena i novca, preporučamo uvođenje Hivergena zbog njegove kvalitete, jednostavnosti i brzine korištenja.

Zašto baš Hivergen?

Ako imate problema s analiziranjem i planiranjem poslova zbog nepreglednih izvješća ili ne možete dobiti jasne odgovore na tražena pitanja, Hivergen BI je pravo rješenje za Vas. S preko 30 grafova implementiranih unutar sustava, moguće je napraviti izvješća prema bilo kojim kriterijima i to na temelju vremenske i/ili geografske analize.

S Hivergen BI ostvariva je laka izrada analize prodaje neovisno o željenim parametrima. Pravovremena i kvalitetna analiza postojećeg stanja organizacije štedi vrijeme i novac, a put do nje je vrlo jednostavan. Od dubinskih analiza podataka, ovaj analitički alat omogućuje grupiranje, sortiranje i filtriranje potrebnih informacija da bi ispunio sve zahtjeve korisnika i donio mu korisne i željene rezultate, i to relativno brzo. Informacije poput količine prodanih proizvoda po vrsti i ukupna zarada po kupcima, dostupne su odmah kada su Vam potrebne. Zašto ne biste napravili analizu pregleda svojih top 5 stalnih kupaca i nagradili ih za vjernost? Potreban je samo jedan klik!

Uz poslovnu inteligenciju, Hivergen je i DMS rješenje koje omogućuje upravljanje i arhiviranje poslovne dokumentacije za mnoge direktne i indirektne uštede. Preko softverskog alata Hivergen WF ostvareno je upravljanje procesima koje uvodi red u poslovanje i automatizira distribuciju dokumentacije i informacija u Vašoj organizaciji.

Hivergen je poseban po svojoj kvaliteti i načinu korištenja, čuvanja i kontrole podataka. Krasi ga prilagodba trenutnom poslovanju, jednostavnost i brzina izvršavanja zadataka i prijenosa podataka, a informacije se prezentiraju na odgovarajući način.

Zašto bi uvodili zasebne skupocjene sustave koji Vam ne daju cjelokupan pregled poslovanja, kad s Hivergenom možete ostvariti upravo to što Vam je potrebno!